Høringssvar fra Anne-Karin Eiken

Dato: 21.03.2022

Dei to siste åra med nedstengningstiltak har gått kraftig ut over den psykiske og fysiske folkehelsa, og dette må ikkje hengje over befolkninga lenger. Eg bed difor om at forslaget om forlengjing av dei midlertidige forskriftsheimlane i smittevernlova og beredskapslova vert forkasta.