Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489544

Dato: 20.03.2022

Et rungende NEI til forlengelse av forskriftshjemlene i smittevernsloven slik som de fremkommer i høringsnotatet.

Landets myndigheter bør i stedet jobbe med og bestrebe seg på å komme frem til smittevernstiltak som IKKE ødelegger befolkningens liv og helse, og som er i tråd med grunnloven og menneskerettighetene, om en lignende pandemisituasjon skulle oppstå en gang i fremtiden.

Forslaget må derfor forkastes.