Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128046

Dato: 08.03.2022

Nei takk! Jeg ber om at forslaget forkastes!