Høringssvar fra Melita Heggelund

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot tvangsvaksinering, vaksinepass og lignende overgrep mot menneskers selvbestemmelsesrett. Jeg er for vern av menneskerettigheter og frihet.