Høringssvar fra Camilla Sandberg Nilsen

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes! Lever vi i det hele tatt i et demokrati lenger?????