Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333440

Dato: 18.03.2022

En slik lov bør ikke ikke innføres da den bryter mot alt av yttrings og bevegelsefrihet. Dett hører ikke til i et demokrati