Høringssvar fra Irene P

Dato: 20.03.2022

NEI til dette høringsforslaget. Det er ingen grunn til å forlenge et slikt forslag når vi idag vet at det aldri har vært noen pandemi, men at vi har blitt dynget ned med fryktpropaganda.

Nå er nok, nok.

Vi er født frie kvinner og menn i dette universet og har våre iboende rettigheter til å ferdes fritt hvor vi vil uten å bli straffet på noen måte uten å ha gjort noe straffbart. Dette kan INGEN ta fra oss.
Det som de korporative myndigheter driver med er kriminell overgrep mot levende kvinner og menn og kan straffeforfølges og dømmes av en domstol av likemenn. Det er brudd på vår Grunnlov, menneskerettigheter, Nürnbergkodeksen etc.

Jeg som levende kvinne har ikke skrevet noen "kontrakt"med dette overformynderiet og forbeholder meg til min egen integritet til å selv å bestemme over meg selv og min helse. Jeg som levende kvinne er ikke under deres jurisdiksjon og vil ikke under noen som helst omstendighet godta å bli påført noen form for tvang og straff. Jeg har tatt min frihet tilbake som er stjålet fra meg via personnr., der jeg er tvunget inn i en jurisdiksjon som bruker meg som sin handelsvare. Jeg har tatt min frihet tilbake gjennom commonlawcourt.


Det vi opplever idag er ikke at vi lever i et demokrati, men i et diktatur. Det er faktisk vi borgere av Norge som bestemmer og ikke de 169 som sitter på tinget, de er våre tjenere som skal tjene folket, ikke som våre overformyndere som har satt seg over folket.

commonlawcourt: BC/21/803375