Høringssvar fra Aleksandra

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.