Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 557230

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette. Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.