Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 617729

Dato: 21.03.2022

Ønsker ikke at myndighetene skal få mer verktøy til å gjøre dem mer i stand til å frata borgere rettigheter man trodde man hadde som borger, de siste to årene har vist at man ikke har rettigheter, men privilegier som enkelt kan fjernes. En videreføring av disse midlertidige forskriftshjemlene vil bidra til å styrke dette.

Det har vært lite forsøk på se hvilke tiltak som har fungert, i stedet har man brukt alle verktøy i kassen og slik aldri sett hvilket verktøy som faktisk har fungert. En begrensing i verktøybruk vil kanskje derfor tilrettelegge for at man prøver å finne ut hvilke som faktisk fungerer i stedet for å kaste alt man har på problemet.

Kostandene denne pandemien og håndtering av den har påført samfunnet enorme kostnader, kostander man mest sannsynlig ikke vil se før om flere år. Men også kostnader som at en haug med bedrifter har gått konkurs fordi myndigheter har fratatt dem retten til å drive.

Det er lite diskusjon i samfunnet hvorvidt man kan håndtere neste pandemi med samme dødlighet på en annen måte. Er det for eksempel en ide å isloere grupper som er i risiko for å bli alvorlig syke i stedet for å isolere hele samfunnet? Ved å videreføre de midlertidge hjemlene vil man ikke ta denne debatten, men i stedet bruke de verktøy man alt har anskaffet seg.

Jeg ønsker derfor ikke at disse midlertidige forskriftshjemlene skal videreføres.