Høringssvar fra Maria Myhre

Dato: 13.03.2022

Hvis de midlertidige forskriftene, som dessuten var dårlig forberedt, forlenges for enda et år, begynner de å få «en grad av permanens».

– Da er det ikke lenger en ren unntakslovgivning som vi trengte da det var kritisk. Det er også veldig uheldig at det ikke har vært gjennom en ordentlig faglig og politisk konsekvensutredning eller evaluering.

Mens norsk byråkrati eller er fullt av krav om både konsekvensutredninger og evalueringer, finnes ingen av delene for de mest djuptgripende – og mest skadelige – tiltakene som det norske samfunnet har vært utsatt for i fredstid. Og dette vil man bare forlenge enda et år, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene.

– Regelverket har vært veldig uoversiktlig og blitt hyppig endret. Det betyr at vi har hatt regler som er blitt belagt med straff, og hvor folk er blitt straffet for overtredelsen, uten at det har vært lett for folk å sette seg inn i hva de har vært pliktige til å gjøre og hva som har vært råd og anbefalinger fra
myndighetenes side.

Reglene har dessuten grepet kraftig inn i andre rettigheter, som privatlivet, personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter. Myndighetene burde ha kartlagt hvilke rettigheter som er blitt utfordret og laget analyser av hva som etter norsk og internasjonal
rettspraksis skal til for å gripe inn i dem, når dette ikke er gjort er det ikke forsvarlig med en videreføring av de midlertidige forskriftene.