Høringssvar fra Natalie Bibow Irgens

Dato: 21.03.2022

Jeg er uenig. Forslaget må forkastes.