Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231029

Dato: 13.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom». Dette er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.