Høringssvar fra Eva Helene Jaritz

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til dette, forslaget må forkastes