Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 601747

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot alle forskrifter som innskrenker vår frihet som borgere av et fritt og uavhengig land!