Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244762

Dato: 14.03.2022

No Digital Pass! Follow the Norwegian Constitution. NOTHING shall supersede the Constitution!