Høringssvar fra Elin Brøndbo

Dato: 21.03.2022

Dette høringsforslaget er ett brudd på menneskerettighetene og strider mot grunnloven.