Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100948

Dato: 08.03.2022

Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Alikevel prøver regjering å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Dette må nå stoppe opp! Ulovlig er det!