Høringssvar fra Frode Sture Skjold

Dato: 10.03.2022

Dette forslaget må forkastes da det både er urimelig og lovstridig.

Vi har i dag ikke lenger en pandemi i Norge. "Omicron" er det vi med andre ord kan kalle en "almennfarlig sykdom" og bør på ingen måte få seile under fanen av å være en pågående pandemi.

Det er ikke greit at regjeringen igjen forsøker å gjøre unntakslover fra 2020 til mer permanente lover. Dette ved å på ny nå forsøke å forlenge forskriftshjemler i smittevernloven og helsevernloven med enda et år til 2023 med mulighet for ytterligere forlengelse.

Dette forslaget er et bidrag som kan svekke rettstaten vår, og i stedet legge til rette for en overordnet smittevernstat. Dette bidraget kan med andre ord true demokratiet i vårt land.

Det er urovekkende at det her er satt en høringsfrist som er kortere en tre uker, noe som også er lovstridig.