Høringssvar fra Ketil Lian

Dato: 14.03.2022

Vi trenger ingen forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom»

Bestreb heller å følge loven selv, start med høringer med lovlig frist og ikke 3 uker(!) som begynner å bli standarden.