Høringssvar fra Maren Røste Fossen

Dato: 10.03.2022

Dette er jeg svært uenig i at skal videreføres da det strider mot flere andre lover og menneskerettigheter og er svært inngripende