Høringssvar fra Jan Lönnemo

Dato: 08.03.2022

Stopp alt som har med corona restriksjoner å gjøre. Alle tiltak er lovstridige.