Høringssvar fra Jørgen Noreng

Dato: 13.03.2022

Nei takk !

Jeg ønsker ikke at man forlenger lovendringer som ble utviklet i en nødssituasjon, etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser. Vi trenger en konsekvensutredning og en evaluering av disse midlertidige forskriftene først. Det er regler som griper kraftig inn i våre rettigheter som privatliv, personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter.