Høringssvar fra Nina Jakobsen

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Dette er ikke det Norge vi vil ha og regjeringen må slutte med å begå overgrep på befolkningen!