Høringssvar fra Evy

Dato: 10.03.2022

Jeg svarer NEI!

Forslaget inneholder brudd på både lover om menneskerettigheter og på Nurnbergkodeksen.