Høringssvar fra Gunn Bjørg Wee Lunde

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot nye restriksjoner.

Dette strider mot grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter!

Nei til Koronapass og kontroll av frie mennesker.