Høringssvar fra Bjørnar Haug

Dato: 20.03.2022

Disse "midlertidige" forskriftshjemler i smittevernloven er forkastelige! Snikinnføring av en politikk som hindrer fri ferdsel og ikke minst er ekskluderende! Umulig å bli kvitt slik dritt om det blir innført!