Høringssvar fra Mariana Olsen

Dato: 20.03.2022

Jeg er absolutt imot forslaget! Dette er langt fra frihet! Langt fra det Norge står for!