Høringssvar fra Einar Frostad

Dato: 05.03.2022

Vil med dette si Nei til forlenging av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av coronapandemien. Viser til at kun 0,14% av de under 64 år som blir smittet av corona trenger helsehjelp altså bare 14 av 1000 personer må oppsøke lege. Vi med underliggende sykdom har ingen problemer med å ta vare på oss selv, ved å unngå nærkontakt med folk som er syke. Forøvrig har Vaksinene i henhold til frigitte dokumenter fra Pfizer som de ble dømt til å frigi, vist at vaksinen gjør betydelig mer skade enn godt, spesielt for de under 50 år.