Høringssvar fra Eilif Johannesen

Dato: 10.03.2022

Det er åpenbart ikke behov for å videreføre de ulovlige lovendringene.

Jeg ønsker at Norge skal være en rettsstat.