Høringssvar fra Heidi

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av reglene om korona sertifikat.

Denne høringen er ugyldig og viser grove brudd på

Nürnberg koden

Unesco sin universelle deklarasjon om bioteknikk og menneskerettigheter

FN's menneskerettighet konvesjon kap 13 og 27