Høringssvar fra Marius Gudmundsrud

Dato: 21.03.2022

Nei til dette. Dette strider mot menneskerettigheter og alt som handler om frihet. Er ikke basert på vitenskap og bare basert på propaganda.

Vaksinene har vist seg å ikke gjøre annet enn å ødelegge folks helse.