Høringssvar fra Aida Solheim

Dato: 11.03.2022

Er det et hint av maktsyke vi skimter? Politikerne skal handle på vegne av folket. Hvordan er dette på vegne av folket? Vi har nå sett hvilke konsekvenser politikernes "føre var" strategi har gitt samfunnet, og likevel insisterer de på å videreføre en slik politikk.

Nei til forlengelse av denne galskapen.