Høringssvar fra Jorunn u

Dato: 10.03.2022

Uhørt kort høringsfrist.

Nei til forlengelse av smittevern-diktaturet.

Gjeninnfør Grunnloven og demokratiet!