Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281216

Dato: 16.03.2022

Nei.

Våre egne lover skal ikke over styres. Menneske rettighetene skal gjelde.
Helsen skal være første prioritet.

vi skal ha rett til å ta eget valg angående vaksinering .