Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 582939

Dato: 21.03.2022

Eg er imot dette! Eg er for friheit og vern av alle menneskerettar!!!