Høringssvar fra Inger Anne Vik

Dato: 10.03.2022


Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!