Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 340052

Dato: 19.03.2022

Jeg mener at hjemlene ikke skal forlenges. Hjemlene er grunnlovsstridig.