Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364240

Dato: 19.03.2022

Jeg godtar ikke under noen omstendighet noen form for forlengelse av midlertidige forskriftshjemler eller de midletidige forskriftshjemler der refereres til i dette høringsnotat.