Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot dette !

Jeg er for frihet og menneskeverd,og for frihet til å ikke bli underlagt detaljstyring av myndigheter.