Høringssvar fra Bente Knoph Grønn-Nielsen

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av forskriftshjemlene.

Jeg er sterkt imot at disse forskriftshjemlene forlenges.