Høringssvar fra Kim Borgen

Dato: 11.03.2022

Det er på høy tid å vingeklippe den såkalte smittevernstaten. Den gir handlingsrom for totalitære tiltak som bør være fremmede for vårt samfunn. Tiltakene bør ikke forlenges.