Høringssvar fra Kristin Søbstad

Dato: 21.03.2022

Nei!

Nok en høring med store endringer med usedvanlig kort svarfrist mens hele verden er opptatt av krig. Det er uetisk å legge opp til at folk ikke får med seg denne høringen og gi de kort frist å svare.

Dette er som forrige høringsforslag store inngrep i folks friheter. Det har vist seg gang på gang at myndigheter feilvurderer og setter innbyggeres liv på hold i isolasjon fra jobb og deltakelse i samfunnsliv. Dette er store inngrep som spiller negativt inn på økonomi og psykisk helse.

Vi har sett hvordan myndigheter kan utnytte dette og bygge leirer og hotell hvor folk isoleres og man kaller det smittevernstiltak (se mot Australia, Canada og forhold under OL). Dette er hva maktsyke politikere kan finne på å kalle det smittevern.

Jeg er motsetter meg endringene, prosessen og snikinnføring av mulighet for maktovergrep mot innbyggere. Dette er udemokratisk og har ingen ting med smittevern å gjøre.