Høringssvar fra Kari Ann Sleire

Dato: 12.03.2022

Eg seier NEI til dette og ber om at forslaget vert sett ein stoppar for