Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516944

Dato: 20.03.2022

Jeg vil ikke ha noen forlengelse av sånne froskrifter å heller ikke noen innførelse av koronasertifikat. Dette er sergregerende å ikke noe som noen er tjent med. Det hører ikke med i ett demokrati etter min mening.