Høringssvar fra Elisabeth

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke smitte karantenetid eller annet som kontrollører min frihet. Mange er vaksinert så da skal ikke dette behøves