Høringssvar fra Ove Henrik Sønderby Arnesen

Dato: 21.03.2022

Nei! Jeg sier nei til til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.