Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412445

Dato: 20.03.2022

Nå bør dette stoppe .. det er ingen grunn til å fortsette dette tullet.. og befolkningen skal fortsette å bestemme over egen kropp, og folk skal ikke måtte bli straffet for sine valg .