Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109319

Dato: 08.03.2022

Dere mangler både både faktagrunnlag og vitenskapelig grunnlag for å gjennomføre dette.