Høringssvar fra Camilla Størseth

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget støttes ikke. Det må forkastes og det må aldri innføres koronapass eller vaksinepass.

Vi kan ikke tillate at Grunnloven og menneskerettigheter blir satt til side av smittevernsstaten med tiltak som ikke er forholdsmessige, og som det ikke fins noen god begrunnelse for.

Bruk av koronasertifikat utfordrer sentrale menneskerettigheter slik som retten til privatliv, bevegelses- og forsamlingsfrihet og vern mot diskriminering.

Et slikt sertifikat fører til splid og polarisering, som gir økt diskriminering og segregering i befolkningen.

Det vil føre til innskrenket individuell frihet for de som ikke kan eller ønsker å ta vaksine. Mennesket mister retten til å ta egne valg over egen kropp.

Det bryter med Nürnbergkodeksen som skal sikre at det ikke skal gjøres medisinske eksperimenter på mennesker, uten at det foreligger informert samtykke.

Det strider imot EUs kjerneverdier, samt menneskerettighetserklæringa fra 1948, og vil føre til at man ikke lenger har et fritt land eller demokrati.

Med innføring av koronasertifikat legger vi grunnlaget for et samfunn basert på kontroll og utestengelse